Product Filter

Tivi Sony


Mức giá

Brands info Brands Nhãn hiệu

Hiển thị tất cả 26 kết quả

Sort by:

Android Tivi Sony 4K 43 Inch KD-43X80K

Giá gốc là: 16.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 12.190.000 ₫.

Android Tivi Sony 50 Inch KDL-50W660G/Z

Giá gốc là: 19.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.490.000 ₫.

Google Tivi Mini Led Sony 4K 75 Inch XR-75X95K

Giá gốc là: 98.590.000 ₫.Giá hiện tại là: 78.490.000 ₫.

Google Tivi Mini Led Sony 4K 85 Inch XR-85X95K

Giá gốc là: 126.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 89.990.000 ₫.

Google Tivi Mini Sony 4K 65 Inch XR-65X95K

Giá gốc là: 76.190.000 ₫.Giá hiện tại là: 47.790.000 ₫.

Google Tivi Oled Sony 4K 48 inch XR-48A90K

Giá gốc là: 65.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 35.190.000 ₫.

Google Tivi Oled Sony 4K 55 inch XR-55A80K

Giá gốc là: 49.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 34.990.000 ₫.

Google Tivi Oled Sony 4K 65 inch XR-65A80K

Giá gốc là: 58.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 42.990.000 ₫.

Google Tivi Oled Sony 4K 77 inch XR-77A80K

Giá gốc là: 112.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 79.990.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 32 Inch KD-32W830K

Giá gốc là: 8.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.490.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 43 Inch KD-43X75K

Giá gốc là: 11.700.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.690.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 43 Inch KD-43X81DK

Giá gốc là: 15.400.000 ₫.Giá hiện tại là: 11.490.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 50 Inch KD-50X75K

Giá gốc là: 14.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 10.490.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 50 Inch KD-50X80K

Giá gốc là: 19.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 14.190.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 50 Inch KD-50X81DK

Giá gốc là: 18.700.000 ₫.Giá hiện tại là: 13.390.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 55 Inch KD-55X75K

Giá gốc là: 13.890.000 ₫.Giá hiện tại là: 11.890.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 55 Inch KD-55X80K

Giá gốc là: 19.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 14.890.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 55 Inch KD-55X81DK

Giá gốc là: 19.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 14.090.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 55 Inch KD-55X85K

Giá gốc là: 22.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 18.290.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 65 Inch KD-65X75K

Giá gốc là: 19.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 13.390.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 65 Inch KD-65X81DK

Giá gốc là: 24.300.000 ₫.Giá hiện tại là: 17.790.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 65 Inch KD-65X85K

Giá gốc là: 30.290.000 ₫.Giá hiện tại là: 20.490.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 65 Inch XR-65X90K

Giá gốc là: 33.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 25.690.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 75 Inch XR-75X90K

Giá gốc là: 90.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 35.390.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 85 Inch KD-85X85K

Giá gốc là: 99.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 43.890.000 ₫.

Google Tivi Sony 4K 85 Inch XR-85X90K

Giá gốc là: 80.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 57.090.000 ₫.
Back to top